Vad är ett lss-boende?

Kanske har du hört talas om LSS-boenden, men vet inte riktigt vad det innebär och vem som bor där? Människor, barn eller vuxna, kan ha så pass stora funktionsvariationer som kan vara både fysiska och psykiska, att de behöver väldigt mycket hjälp med att klara det dagliga livet. Man kan då få plats på ett LSS-boende, som innebär att man får assistans för att klara av dagliga behov.

Målet med LSS-boendet
Att bo på ett lss-boende innebär inte att man ska bo som en typiskt institutionaliserad. Tvärtom ska boendet så långt som möjligt likna ett vanligt sådant. Förutom att få hjälp med praktiska sysslor som mathållning, personlig hygien eller städning får man också delta i fritidsaktiviteter och få hjälp med socialisering. Man har lika stor rätt till praktiska sysslor såväl som sociala och kulturella aktiviteter med andra boende. På http://www.gryning.se/verksamheter/lss-boende/ kan man läsa mer om lss-boenden.

Vad innebär LSS som lag?
LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och är en lag som står under socialtjänstlagen. Man kan ha olika typer av funktionsnedsättningar för att få bo där, exempelvis olika utvecklingsstörningar, autismspektrumstörning, hjärnskada eller vara gravt fysiskt funktionshindrad. På boendet finns det personal dygnets alla timmar som har till uppgift att ta hand om de som bor där samt hjälpa dem att utvecklas till så självständiga individer med så hög livskvalitet som möjligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *