Att göra eget snus med satser ifrån nätet

På internet finner du en sida som heter http://www.göra-eget-snus.se/ där man kan handla olika snussatser som gör det möjligt att självtillverka snus. Detta gör att man kan hålla kostnaden nere för snuskonsumtionen och man kan dessutom göra snuset mer personligt. De satser som finns att köpa har varierande smaker och kryddor, så det är upp till var och en att välja hur man vill ha sitt snus.

Att tillverka snus är enkelt och billigt
De tillgängliga snussatserna är fullständiga och enkla att använda. Om man vill tillverka portionssnus, tillsätter man bara vatten till satsen. Vill man däremot göra lössnus fuktar man den torra tobaken som man får, varefter man bereder den i ugnen. Det är inte alls svårt att självtillverka snus, utan man följer bara de instruktioner som ges på förpackningen. De kryddor som följer med ger snuset dess egna speciella karaktär.

Att snusa eller inte snusa
Svenskarna snusar mest i hela världen. Kanske för att det är så enkelt att få tag i denna vara, som helt eller delvis kan ersätta andra tobaksintag. När man tillverkar sitt eget snus kan man anpassa det till tycke och smak hur det passar. Affärernas utbud av snus är mycket stort alternativ till all annan tobakskonsumtion och ökar alltjämt.

Ibland kan man bli avrådd ifrån att snusa av hälsosjäl. Klart är dock att snusning är mycket mer hälsosamt än all annan tobaksanvändning.